Disclaimer

Door deze site te bezoeken, verklaart u bekend te zijn en in te stemmen met het volgende;

Deze website heeft uitsluitend een informatief doel. Hoewel de website zorgvuldig is ontwikkeld, staat aannemer Feenstra Projecten BV niet in voor de juistheid ervan. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Er is geen enkel recht te ontlenen aan de inhoud van deze site.

De informatie op deze site is het eigendom van Feenstra Projecten BV en valt onder auteursrechtelijke bescherming en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Feenstra Projecten B.V.

Deze site kan computervirussen bevatten en het is mogelijk dat deze door het downloaden worden overgebracht op de computer van de bezoeker van de site. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of voor mogelijk obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal op deze gelinkte websites. Feenstra Projecten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door een bezoek aan deze website. Disclaimer.